استخدام در سروش باران

/استخدام در سروش باران
استخدام در سروش باران ۱۳۹۷-۲-۱۷ ۱۷:۴۰:۴۶ +۰۰:۰۰
 • شرکت سروش باران در حال حاضر با بیش از پنجاه نفرهمکار در تهران و شهرستان های کشور در حال توسعه بازارهای خود در زمینه نهاده های کشاورزی است. چنانچه فکر می کنید که می توانید در این تیم پویا و در حال پیشرفت همراه ما باشید .
 • وضعیت تحصیلی

 • رشته تحصیلیمحل اخذ مدرک تحصیلیمقطعتاریخ شروعتاریخ اتماممعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ اخذ مدرکمعدل (امتیاز یا درجه)محل اخذ مدرک (نام موسسه آموزشی) 
  افزودن یک ردیف جدید
  لطفاٌ مشخصات کلیه مدارک اخذ شده را به ترتیب در جدول زیر بنویسید:
 • سوابق استخدامی:

 • نام موسسهنوع موسسه(دولتی-غیردولتی)نوع استخدام(رسمی-رسمی آزمایشی-قراردادی)تاریخ شروعنوع کار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام موسسهسمتتاریخ استخدامتاریخ قطع همکاریعلت قطع همکاری 
  افزودن یک ردیف جدید
 • میزان تسلط به زبان انگلیسی:

 • نام و نام خانوادگیشغلنسبتآدرستلفن و موبایل 
  افزودن یک ردیف جدید