کود

 • فرتی سول 50-0-0 (K50) سولفات پتاسیم محلول در آب محصول شرکت : FertiMore تولید و بسته بندی : ایتالیا
 • پلنت‌فید اکتیوبور حاوی نیتروژن، کلسیم، بور، اسید آمینه و جلبک‌دریایی بهترین ترکیب برای محلولپاشی فروت‌ست محصول شرکت: MANASEER بسته بندی: اردن تحت لیسانس شرکت هلندی VAN LOON HOEVEN
 • فرتی پلاس فرانسه کلیمگ پلاس نیترات کلسیم+ منیزیم + ریزمغذی ها محصول شرکت: Fertiplus تولید و بسته بندی: فرانسه
 • دوکانیت نیترات کلسیم گرانول ریز محصول شرکت: DUSLO تولید و بسته بندی: اسلواکی
 • فرتی سول 10-40-10 N.P.K با درصد فسفر بالا + عناصر ریز مغذی محصول شرکت: Ferti more تولید و دسته بندی: ایتالیا
 • فرتی سول 24-08-12 N.P.K با درصد پتاسیم بالا + 10 درصد کلسیم محصول شرکت: FertiMore تولید و بسته بندی: ایتالیا
 • فرتی سول 20-20-20 N.P.K متعادل + عناصر ریزمغذی محصول شرکت: FertiMore تولید و بسته بندی: ایتالیا
 • فرتی سول 40-10-5 N.P.K با درصد پتاسیم بالا + عناصر ریزمغذی محصول شرکت: FertiMore تولید و بسته بندی: ایتالیا
 • گرین سیت کلات آهن 6 درصد EDDHA (ارتو-ارتو 4.8) محصول شرکت: Biotron Agri تولید و بسته بندی: اسپانیا
 • گرینسیت اولترا کلات آهن 6 درصد EDDHA (ارتو-ارتو 5.2) محصول شرکت: Biotron Agri تولید و بسته بندی: اسپانیا
 • کاره کمبی کلات لیگنوسولفوناتی ریزمغذی ها مخصوص محلولپاشی برگی محصول شرکت: KARE TARIM تولید و بسته بندی: ترکیه  
 • kelostar Ca
  کلوستار ساخت کشور فرانسه است