سروش باران

Soroush Baran

About Soroush Baran

Although the Company is relatively young, the family of establishers of Soroush Baran Co has more than 50 years experience in production of Gardening and machineries tools and import and distribution of Agricultural seeds and fertilizers. Enjoying this experience and support along with modern approaches and marketing strategies and tactics, Soroush Baran Co was established in 2008. Setting well-organized after-sales service, developing a network customers, offering technical consultation, employing experienced experts in different regions of the country, introducing high quality products and active representatives all around the country indicates how firm and committed we are towards our missions and visions. Our head quarter is in Tehran and we are benefiting from the experiences of our marketing staff (agronomists), our sales team and managers. Soroush Baran team is including 46 persons in different field like as sales and marketing experts, Agronomists, commercial, Finance etc. Soroush Baran is now considered a leading company in the field of fertilizers, gardening and agricultural tools and machinery in Iran. We provide high quality products with reasonable prices for over 1200 agents and customers in all major areas of Iran. We provide a wide range of fertilizers from reliable suppliers. It is clear that we need high quality products to make our portfolio rich and complete.

0
years of experience
0
Quality product
0
Expert force
organic-news-21

سروش باران

آنچه ما ارائه می دهیم

organic-news-23.jpg
organic-news-21.jpg

یادگیری، چابکی، انعطاف پذیری

در دنیای مدرن امروز سرعت روز افزون تولید دانش و کاهش سریع منابع مختلف ، ما با مجموعه همکارانی جوان و سازمانی چابک،یادگیرنده، دانش محورو انعطاف پذیر در برابر تغییرات سریع تکنولوژی و نیاز جامعه و مصرف کنندگان، به استقبال استفاده از آخرین دستاوردهای محققان رفته و نویدبخش بهترین و جدیدترین محصولات در کنار قیمت مناسب و در عین حال آینده ای بهتر را برای جامعه هستیم

نوآوری، خلق ارزش، مدیریت هوشمندانه منابع

زمین امانتی است که باید برای نسلها به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد. روشهای سنتی امکان بهره برداری کافی برای تامین غذای ساکنین زمین را نمی دهد و در عین حال بهره برداری بی رویه از زمین باعت تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع تجدید ناپذیر این سیاره خاکی میگردد. استفاده از نوآوری و فناوریهای نو باعت می شود که ضمن بهره برداری مناسب از منابع نسبت به حفظ منابع در بلند مدت اقدام گردد.

نتایج تحقیقات نشان داده است که مصرف اسید هیومیک در تمام محصولات زراعی و باغی تاثیرات مثبت و سودمندی را دارد که با توجه به شرایط خاک و آب و هوا در مناطق مختلف، میزان این تاثیر و سودمندی متفاوت است.

مصرف اسید هیومیک در مراحل اولیه رشد گیاه باعث افزایش تقسیم سلولی، توسعه ریشه و در نهایت افزایش ماده خشک گیاه می شود. این ترکیب آلی به صورت یک کاتالیزور تنفسی عمل کرده و با عنوان یک عامل کلات کننده طبیعی یون های فلزی تحت شرایط قلیایی ظاهر می شود. تبدیل مواد مغذی به اشکال قابل دسترس برای گیاه، محافظت از گیاهان در برابر کلروز و زردی و افزایش نفوذپذیری غشاهای گیاه در برابر نفوذ مواد مغذی از اثرات مصرف اسید هیومیک می باشد. اسیدهای هیومیک باعث کاهش تنش های وارده به گیاه شده و مصرف آنها، افزایش کیفیت محصولات تولیدی را به دنبال دارد.

For the earth, for life

×