کاربرد سیلیسیم در تولید گیاهان زینتی

سیلیسیم (سیلیکون) به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان تعریف نشده است و گیاهان بدون آن قادر به تکمیل چرخه رشدی خود هستند. با این حال، برخی از گیاهان می‌توانند سیلیسیم را با غلظت بیشتر از نیتروژن و پتاسیم در بافت خود ذخیره کنند. همچنین تمامی گونه‌های گلدار ارزیابی شده،…

اطلاعات بیشتر
×