لئوناردیت یک نوع ذغال سنگ مشتق شده از مواد گیاهی است که طی میلیون ها سال روی هم انباشته شده و تحت تاثیر رطوبت، دما، فشار و با خصوصیات ویژه ای مانند گروه های کربنی و درجه اکسیداسیون بالا، کاملا متمایز از ذغال چوب می باشد. با توجه به وجود مقادیر زیادی از باکتری ها و موجودات ریز زنده در لایه های رسوب شده، لئوناردیت دارای محتوای بسیار بالای هوموس و مواد آلی فشرده شده ای می باشد که توسط فرآیندهای میکروبی فرآوری شده است. از این رو لئوناردیت غنی از مواد هیومیکی و اسید هیومیک می باشد که یکی از عناصر بیوشیمیایی فعال محسوب می شود.

ترکیب لئوناردیت به طور متوسط حاوی 75 تا 90 درصد ماده آلی، آلومنیوم، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد ،آهن و و کمتر از یک درصد کلسیم می باشد. از آنجائی که لئوناردیت ماده ای است که به شکل طبیعی استخراج می شود ،کیفیت آن از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.

نمک های سدیم، پتاسیم و آمونیوم، ترکیبات قلیایی هستند که از لئوناردیت مشتق شده و به عنوان هیومات معرفی می شوند. هیومات سدیم در صنایع مختلف از قبیل جوهر چاپ استفاده می شود. در حالی که مصرف هیومات پتاسیم در کشاورزی ارگانیک توسط (OMRI )موسسه بررسی مواد ارگانیک تایید شده است.

اسیدهای هیومیک مولکول های آلی پیچیده ای هستند که از طریق تجزیه مواد آلی در خاک تشکیل می شوند .این ترکیبات ،بخش اصلی و مرکز بیولوژیکی مواد هیومیکی هستند .

اسیدهای هیومیک باعث تحریک رشد و نمو گیاه شده، در نتیجه عملکرد افزایش می یابد. این ترکیبات همچنین ساختمان خاک را بهبود بخشیده و باعث حفظ رطوبت خاک می شوند. در نتیجه به جوانه زنی بذر و رشد ریشه در خاک کمک کرده و کیفیت محصول تولید شده را بالا می برد. به منظور حفظ حاصلخیزی خاک، باید ترکیبات هوموسی را به خاک افزود که این کار از طریق مصرف اسیدهای هیومیک در خاک انجام می گیرد که باعث باروری و حاصلخیزی خاک می شوند.

مهمترین ویژگی هیومیک اسیدها، توانایی اتصال یونی آنهاست که از این طریق و با واکنش های بیولوژیکی – شیمیایی، ترکیبات کلاته تولید می کنند. این عمل باعث می شود مواد مغذی به راحتی برای گیاهان جهت طی نمودن روند مناسب رشد در دسترس باشد. در نتیجه، اثرات هیومیک اسید در خاک و گیاه به سه دسته تقسیم می شود: از نظر فیزیکی که باعث بهبود ساختمان خاک می شوند ،از نظر شیمیایی که با کلات کردن عناصر ریزمغذی، از تثبیت آنها در خاک جلوگیری کرده و جذب آنها توسط ریشه را تسهیل می بخشند و خاصیت بیولوژیکی اسیدهای هیومیک که باعث توسعه فعالیت میکروارگانیسم های خاک شده و رشد گیاه را تحریک می کنند.

بله، اسیدهای هیومیک به عنوان یک عامل کلات کننده طبیعی، به عناصر ریزمغذی موجود در خاک متصل شده و آنها را به فرم قابل جذب برای گیاهان تبدیل می کنند. در نبود کلات ها، آهن، مس، روی، منگنز و دیگر عناصر کمیاب به هیدروکسیدهای نامحلول تبدیل می شوند. اسیدهای هیومیک، این عناصر را در محلول نگهداری کرده و در دسترس گیاهان قرار می دهند.

خیر .کود نیست. بلکه یک نوع عامل حاصلخیزی و مکمل طبیعی برای تقویت باروری خاک و تحریک  رشد گیاهان می باشد.

مصرف اسید هیومیک در مراحل اولیه رشد گیاه باعث افزایش تقسیم سلولی، توسعه ریشه و در نهایت افزایش ماده خشک گیاه می شود. این ترکیب آلی به صورت یک کاتالیزور تنفسی عمل کرده و با عنوان یک عامل کلات کننده طبیعی یون های فلزی تحت شرایط قلیایی ظاهر می شود. تبدیل مواد مغذی به اشکال قابل دسترس برای گیاه، محافظت از گیاهان در برابر کلروز و زردی و افزایش نفوذپذیری غشاهای گیاه در برابر نفوذ مواد مغذی از اثرات مصرف اسید هیومیک می باشد. اسیدهای هیومیک باعث کاهش تنش های وارده به گیاه شده و مصرف آنها، افزایش کیفیت محصولات تولیدی را به دنبال دارد.

نتایج تحقیقات نشان داده است که مصرف اسید هیومیک در تمام محصولات زراعی و باغی تاثیرات مثبت و سودمندی را دارد که با توجه به شرایط خاک و آب و هوا در مناطق مختلف، میزان این تاثیر و سودمندی متفاوت است.

×