کود گلدهی

کود گلدهی چیست؟

کود گلدهی از مهمترین ترکیبات برای بهبود گل دادن درختان، گیاهان و افزایش میوه و محصول آنها است. این نوع کود اگر در زمان مناسب به صورت محلول پاشی جذب گیاه شود، روند گل انگیزی را بهبود داده و به باروری بیشتری آن کمک می کند. نوع کود گلدهی و ترکیبات موجود در آنها، زمان استفاده و تناسب کود با نوع گیاه و درختان همگی از مواردی هستند که می توانند بر نتیجه کوددهی تاثیر مستقیم داشته باشند. در ادامه سروش باران اطلاعات جامعی درباره انواع کود گلدهی و ترکیبات بسیار مهم آن از قبیل بور، روی، مولیبدن و ازت و زمان و نحوه استفاده از آنها ارائه خواهد داد.
درختان، محصولات کشاورزی، صیفی جات و گیاهان در بازه های مختلفی از سال گل داده و بعد از آن به بار نشسته و محصول می دهند؛ به این مرحله از چرخه زیستی گیاه گل انگیزی گفته می شود. هر اندازه یک درخت یا گیاه گل بیشتر و باکیفیت تری داشته باشد، به همان اندازه شانس بالاتری در میوه و محصول دادن دارد. کود گلدهی ترکیبی از عناصر مختلف و ریزمغذی ها است که با تقویت گیاه مورد نظر باعث بهبود روند گلدهی می شود. این کودها حاوی ترکیبات مختلفی از جمله نیتروژن، بور، مولیبدن و روی هستند. در واقع با ورود این ترکیبات به گیاه شرایطی فراهم می شود تا برگ به جوانه ها پیام گلدهی را ارسال کند.

کود گلدهی-سروش باران

کود گلدهی

فهرست مطالب

کود گلدهی-سروش باران

دلیل استفاده از کود گلدهی چیست؟

درختان، گیاهان و صیفی جاتی که در طول چرخه زیستی گل می دهند، محصول و میوه آنها به نحوه گلدهی بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر درخت یا گیاه مورد نظر نتواند به خوبی گل بدهد، بدون شک میوه و محصول پرباری نیز نخواهد داشت. به همین دلیل کشاورزان و باغداران در زمان مناسب و در مرحله رشد و قبل از گل دهی از کودهای حاوی مواد ریز مغذی از جمله روی، بور و مولیبدن برای گیاهان استفاده می کنند. در این کودها از عناصری استفاده می شود که بر تولیدمثل، تکامل تخمک و رشد جوانه های زایشی یا همان گل تاثیرگذار بوده و همچنین می توانند رشد لوله های گرده را نیز افزایش دهند.

تماس با کارشناس فروش: 02153857

ترکیبات کود گلدهی

هر یک از کودهای آلی و شیمیایی حاوی ترکیبات مختلفی هستند و چندین عنصر ماکرو و میکرو در کنار هم به رشد بهتر و میوه دهی بیشتر گیاه مورد نظر کمک می کنند. در کودهای گلدهی ترکیبات خاصی وجود دارد که اصلی ترین آنها عبارتند از:

نیتروژن: در برخی از کودهای گلدهی از جمله فروت ست از نیتروژن نیز برای بهبود روند فتوسنتز گیاه استفاده می شود. این عنصر ارزشمند با تولید اسید آمینه نقش مهمی در ایجاد کلروفیل داشته و لازمه بقای گیاه به شمار می رود.
روی: روی یکی از مهم ترین عناصر برای بهبود رشد جوانه ها و کمک به گلدهی آنها است که کمبود آن در گیاه در کوچک و موج دار شدن برگ ها نیز اثرگذار است. این عنصر ارزشمند بعد از ورود به گیاه در حفظ دیواره سلولی و سنتز پروتئین ها نیز نقش دارد.
بور: از اصلی ترین عناصر در کود گلدهی می توان به بور اشاره کرد که در رشد لوله گرده، تقسیم سلولی و گلدهی تاثیر بسزایی دارد. علاوه براین، این عنصر نقش کلیدی در کمک به جذب فسفر و پتاسیم در ریشه دارد. کاهش گلدهی، تشکیل گرده های پوچ و رنگ پریدگی و ضعیف و رنگ پریده شدن گیاه از مهم ترین نشانه های کمبود بور است که با کود قابل رفع است.
مولیبدن: در چرخه زیستی گیاهان، فتوسنتز و تشکیل کلروفیل اهمیت بسیار زیادی دارد، به طوریکه نبود کلروفیل برابر با از بین رفتن گیاه خواهد بود. نیتروژن عنصر بسیار مهم در فتوسنتز و تشکیل کلروفیل است که در اغلب کودها موجود می باشد. مولیبدن یکی از عناصر میکرو و ریزمغذی ها است که باعث می شود نیتروژن به اسید آمینه تبدیل شود. در واقع مولیبدن نیتروژن را به فرمی تبدیل می کند که گیاه بتواند از آن برای تشکیل اسید آمینه استفاده کند.

نحوه استفاده از کود گلدهی

برای کمک به جذب بهتر و سریع تر ترکیبات موجود در کود گلدهی، بهترین روش محلول پاشی است. متناسب با نوع گیاه و ترکیبات موجود در کود، مقدار مشخص از آن را در آب حل کرده و روی برگ پاشیده می شود. در مرحله گل انگیزی برگ ها نقش مهمی دارند و به جوانه ها فرمان تشکیل گل را ارسال می کنند. با ورود عناصر روی، بور، مولیبدن و نیتروژن به برگ روند گلدهی تا حد زیادی می تواند بهبود پیدا کند.

زمان استفاده از کود گلدهی

زمان استفاده از کود گلدهی به نوع گیاه بستگی دارد و نمی توان برنامه ثابت و مشخصی را برای همه به صورت یکسان ارائه داد. یکی از بهترین زمان ها برای استفاده از کود گلدهی، قبل از شروع گل انگیزی گیاه و درخت است. با این کار گیاه برای گل انگیزی تقویت می شود و در زمان مناسب گلدهی با کیفیت بالا صورت می گیرد. علاوه براین، برای بسیاری از درختان بهتر است از کود گلدهی بعد از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ ها نیز استفاده شود. در این صورت درخت برای گلدهی بیشتر در سال آینده نیز آماده خواهد شد.

کود مخصوص گلدهی درختان

از بهترین کودهای گلدهی برای درختان و محصولات کشاورزی می توان به موبورسین اشاره کرد:

کود گلدهی موبورسین

کود موبورسین یکی از بهترین محصولات ارائه شده در سروش باران است که نوعی ترکیب ویژه فروت ست به شمار می رود. در این کود سه عنصر روی، بور و مولیبدن به کار رفته و با محلول پاشی روی گیاه در زمان مناسب می تواند دوره گرده پذیری را افزایش داده و گلدهی و میوه دادن را بهبود دهد.
کود موبورسین متناسب با نوع درخت و گیاه استفاده شده و مولیبدن به کار رفته در آن اثر نیتروژن خاک بر گیاه و تولید اسید آمینه را افزایش می دهد. برنامه استفاده از کود گلدهی موبورسین برای گیاهان و درختان به صورت زیر است:

برای گلدهی بهتر درختان میوه در هر هزار لیتر حدود 0.5 کیلوگرم از کود را حل و سپس به صورت محلول پاشی استفاده کنید. ابتدا در مرحله تورم جوانه ها از این کود استفاده می شود و بعد از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ در پاییز نیز یک مرتبه کوددهی انجام می شود. با آنالیز خاک و شرایط درخت می توان بعد از ریزش گلبرگ ها نیز یک مرتبه محلول پاشی را انجام داد.

برای محصولات زراعی از قبیل گندم و جو و موارد مشابه، در هر هکتار نیم کیلوگرم کود گلدهی موبورسین را در آب حل کنید. در زمان 4 تا 6 برگی شدن گیاه یک مرتبه محلول پاشی را انجام داده و قبل از گلدهی نیز می توانید یک مرتبه از این کود استفاده کنید.

برای استفاده از این کود در مزارع کاشت سبزی و صیفی جات نیز نیم کیلو از کود برای یک هکتار قابل استفاده است. قبل از تشکیل جوانه های گل و بعد از گلدهی کود در دو نوبت به صورت محلول پاشی باید استفاده شود.

در مزارع کاشت چغندر و پنبه در هر هکتار نیم تا 0.75 کیلوگرم از کود کاربرد دارد. برای دریافت نتیجه بهتر می توان در دو نوبت قبل از تشکیل جوانه گلدهی و بعد از گلدهی از این محلول به صورت محلول پاشی استفاده کرد.

برای تمام گیاهان و درختان علاوه بر دو نوبت ذکر شده، متناسب با شرایط خاک و کمبودهای موجود در گیاه می توان تعداد دفعات کوددهی را افزایش داد. تعداد دفعات حتما باید توسط متخصصین این حوزه و با بررسی دقیق تعیین گردد، در غیر این صورت کود گلدهی می تواند نتیجه عکس ایجاد کند.

برای تمام گیاهان و درختان علاوه بر دو نوبت ذکر شده، متناسب با شرایط خاک و کمبودهای موجود در گیاه می توان تعداد دفعات کوددهی را افزایش داد. تعداد دفعات حتما باید توسط متخصصین این حوزه و با بررسی دقیق تعیین گردد، در غیر این صورت کود گلدهی می تواند نتیجه عکس ایجاد کند.

قیمت کود گلدهی

کودهای گلدهی از نظر ترکیبات موجود در آنها دارای تنوع بسیار بالایی است و بر همین اساس قیمت آن تعیین می گردد. علاوه براین، برند تولید کننده کود، وزن و وارداتی یا داخلی بودن آنها همگی قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. به دلیل تنوع بالا در محصولات و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت ها با تماس با کارشناسان فروش سروش باران می توانید نرخ ها را استعلام بگیرید.

کود گلدهی-سروش باران

خرید کود گلدهی

برای خرید کود گلدهی در فرمول و ترکیب های مختلف با کیفیت بالا و تضمین شده می توانید از محصولات سروش باران استفاده کنید. کودهای این مجموعه متعلق به برندهای شناخته شده بوده و بدون واسطه با قیمت مناسب به سراسر ایران ارسال می شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های این کودها و نحوه استفاده و موارد مهم در خرید می توانید با کارشناسان فروش سروش باران تماس بگیرید.

مشاوره خرید و پاسخگویی در سریعترین زمان ممکن
از طریق شماره تماس 02153857 تماس حاصل فرمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قیمت‌ها و خرید انواع تجهیزات کشاورزی با کارشناسان فروش ما
×