مروری بر ماهیت رفتاری بور در کشاورزی

بور یکی از عناصر غذایی ضروری و مورد نیاز برای انتقال قند، بهبود و توسعه دیواره سلولی و در نهایت رشد و باروری گیاهان باغی و زراعی است. رایج‌ترین شکل بور در ترکیب کودهای شیمیایی را می‌توان به صورت اسید بوریک (H3BO3) است. البته باید توجه داشت که اسید بوریک…

اطلاعات بیشتر
×