فروت‌ست در انگور

یکی از اساسی‌ترین مراحل تشکیل میوه در محصولات کشاورزی که نقش مهمی در میزان باروری و عملکرد اقتصادی دارد، مرحله گل انگیزی است. گل انگیزی به مرحله‌ای گفته می‌شود که در آن پیام تشکیل گل از برگ به جوانه‌ها ارسال می‌شود. عوامل متعددی بر موفقیت در ارسال این پیام دخیل…

اطلاعات بیشتر
×