شرکت Brandon

کم آبی و تنش خشکی از مهمترین عوامل تاثیر‌گذار بر تولید محصولات مختلف کشاورزی در جهان و به خصوص مناطق کم آب ایران است. از این رو، به منظور بهبود بهره‌وری کشاورزی در منابع محدود آب، کنترل نسبی تنش‌های محیطی که از موثرترین آنها تنش خشکی و دمایی می‌باشد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

طبق تحقیقات صورت گرفته، تحت شرایط تنش خشکی، روزنه‌های برگ به منظور کاهش اتلاف آب گیاه بسته می‌شوند. بنابراین، راه ورود دی‌اکسید‌کربن در این وضعیت کاهش یافته و در نتیجه در مدت زمان طولانی، عمل فتوسنتز یا غذاسازی نیز مختل می‌شود. عصاره جلبک دریایی nodosum Ascophyllum با فعال نمودن سیستم دفاع آنتی اکسیدانی از پیش تعیین شده در تنش کم آبی، هدایت روزنه‌ای و باز و بسته شدن روزنه‌ها را باز‌تنظیم نموده و از مختل شدن انتقال دی اکسید‌کربن در برگ و توقف فتوسنتز جلوگیری می‌کند.

عصاره‌های جلبک دریایی محصول شرکت برندون بایوساینس ایرلند با نام‌های تجاری ترامار و سی‌روتز با برخورداری از درصد بسیار بالای عصاره استخراج شده از Ascophyllum nodosum، به اشکال مختلف آبیاری و محلولپاشی قابل مصرف هستند.

از تاثیرات مصرف این ترکیبات می‌توان به تحریک به رشد ریشه و اندام هوایی، مقابله با تنش‌‌های رطوبتی و دمایی، بهبود تشکیل جوانه‌های گل و تقویت گلدهی، جلوگیری از ریزش میوه‌ها و درشت شدن و رنگ‌آوری بهتر میوه‌ها اشاره داشت.

×